Cart

Projekt Aristoil

Prikupljaju se uzorci za ARISTOIL

U okviru ovog projekta, a u planu aktivnosti na području Hrvatske predviđa se prikupljanje uzoraka maslinovog ulja od strane zainteresiranih proizvođača ulja.
Sveučilište u Splitu partner je na EU projektu iz programa Interreg Med pod nazivom Aristoil. Tema projekta vezana je uz jačanje kompetitivnosti maslinovog ulja na području Mediterana kroz razvoj i primjenu inovativnih tehnologija u preradi i kontroli kvalitete maslinovog ulja s ciljem isticanja njegovog zdravstvenog aspekta.

Zemlje partneri

Ukupni budžet projekta je 2 milijuna eura, a uz Hrvatsku zemlje partneri na projektu su Španjolska, Italija, Grčka i Cipar. Glavni koordinator projekta je Grčka, preciznije EGTC Efxini Poli – SolidarCity Network, koja predstavlja udrugu lokalnih vlasti na poluotoku Peloponezu. Osim Sveučilišta u Splitu, na projektu će sudjelovati i Sveučilište u Ateni (Grčka) te Sveučilište u Cordobi (Španjolska). Iz Hrvatske, osim Sveučilišta u Splitu kao vodećeg partnera, pridruženi partneri na projektu su Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu te Udruga maslinara iz Vele Luke (Korčula).
5 ekoloških proizvođača sa otoka Šolte učestvuje također u ovom projektu.

Povratak